Huisregels

1. DOEL VAN DEZE HUISREGELS:

·         Deze huisregels dienen om de veiligheid, orde, rust en hygiëne in en  op de accommodatie te waarborgen met als doel eenieder een prettig verblijf te verzekeren.

·         Door het kopen van een toegangsbewijs of het huren van de accommodatie, aanvaardt men de verplichting alle aanwijzingen en voorschriften die door of namens het management gegeven worden,  op te volgen.

2. TOEGANG TOT DE ACCOMMODATIE:

De accommodatie is in principe voor iedereen toegankelijk,  met dien verstande: 

·         Kinderen jonger dan zes jaar uitsluitend onder begeleiding van  een volwassene. 

·         Personen of groepen waarvan blijkt of wordt verwacht dat zij de orde of rust verstoren, kunnen zonder opgaaf van reden de toegang tot het verblijf in de accommodatie, inclusief restaurant, worden ontzegd.  

·         Bij te grote drukte kan het aantal bezoekers worden beperkt  (tijdelijke bezoekersstop).  

·         De hierboven genoemde entreebewijzen zijn niet geldig in ruimten  die aan derden zijn verhuurd.  

·         Indien men zich niet aan de regels houdt, dan wordt aan hen direct de toegang ontzegd en zal de toegang tot Ice Skating Center Mechelen ontzegd worden voor bepaalde of onbepaalde tijd . Er vindt geen restitutie plaats van de entreegelden, inclusief abonnement.  

·         Dienst- en personeelsruimtes zijn niet toegankelijk voor bezoekers. 

·         Huisdieren hebben geen toegang.

3. OPENINGSTIJDEN:

·         De openingstijden worden aan de kassa bekend gemaakt.

·         De aangegeven sluitingstijd is het tijdstip waarop de accommodatie verlaten dient te zijn. 

·         De directie/het management behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen en de accommodatie geheel of gedeeltelijk te sluiten, zonder dat entreegelden worden teruggegeven.

4. VERBLIJF IN/OP DE ACCOMMODATIE:

·         Iedere bezoeker dient zich zodanig te gedragen dat de orde, veiligheid, rust en hygiëne worden gewaarborgd. 

·         Roken in de accommodatie is niet toegestaan, met uitzondering van het terras aan het restaurant. 

·         Het dragen van groepskenmerkende negatief sfeerbepalende kleding is niet toegestaan.

·         Het is verboden onzedelijke en aanstootgevende kleding te dragen.

·         Papier en ander afval dienen in de daarvoor bestemde bakken te worden gedeponeerd.

5. SPECIFIEKE REGELS VOOR DE ACCOMMODATIE:

·         Op de ijspiste dient uitsluitend ‘LINKSOM’ geschaatst te worden.

·         De ijspiste mag niet betreden worden met noren.

·         Het is niet toegestaan om op de boarding te zitten.

·         Men mag niet met schoeisel op het ijs lopen. 

·         Het dragen van handschoenen is verplciht.

·        Het is verboden om sneeuw- en/of ijsballen te gooien.

·         Het is niet toegestaan andere bezoekers tijdens het schaatsen te hinderen.

·         Zonder toestemming van de directie mag tijdens het recreatieschaatsen geen schaatstraining of les worden gegeven. 

·         Tijdens de dweilpauzes moet men achter de boarding wachten tot  de machine van het ijs is.

·         Eigen consumpties en etenswaren zijn niet toegestaan in ons restaurant.

·         Het nuttigen van alcohol door bezoekers onder de 18 jaar is niet toegestaan.

·         Drugsgebruik wordt door de organisatie in geen enkele vorm toegestaan.

·         Op het terrein bevinden zich camera’s, de mogelijkheid bestaat dat u wordt gefilmd en/of gefotografeerd.

·         Tassen kunnen op inhoud worden gecontroleerd door de aanwezige beveiliging.

·         Gekochte entreebewijzen worden in geen geval omgewisseld voor geld.

6. AANSPRAKELIJKHEID:

·         Het bezoek van de accommodatie geschiedt geheel op eigen risico.

·         De directie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, ontvreemding en beschadiging aan eigendommen van bezoekers. 

·         Bezoekers door wiens toedoen schade aan eigendommen van de accommodatie wordt toegebracht, zijn wettelijk aansprakelijk.

·         Men is verplicht in de accommodatie gevonden voorwerpen aan het personeel af te geven.

7. NALEVING VAN DEZE HUISREGELS:

·         Het personeel ziet toe op de naleving van deze huisregels.

·         Aanwijzingen dienen opgevolgd te worden. 

·         Bij een huurderactiviteit is de huurder verantwoordelijk voor de naleving van deze huisregels. 

·         Bij het niet opvolgen van deze huisregels, heeft de directie/het management de bevoegdheid tot verwijdering van betrokken  perso(o)n(en) voor bepaalde of onbepaalde tijd en het intrekken  van abonnement of ander toegangsbewijs, zonder enige terugbetaling  van entreegelden.

8. WAARDEVOLLE TIPS:

·         Laat geld, sieraden en andere waardevolle artikelen thuis. Is dit niet mogelijk, maak dan gebruik van de opbergmogelijkheden in de kluisjes in de verhuurruimte (lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzingen). 

·          Onze medewerkers staan te allen tijde open voor uw vragen en/of suggesties.

·         Mocht u tegen situaties aanlopen die u als vreemd of hinderlijk ervaart, dan zijn wij steeds bereid om deze toe te lichten en/of deze zo mogelijk op te lossen. 

·         Wij raden u aan een helm te dragen.

9.  ALGEMEEN:

·         Na uitleg en instemming door het management, kan incidenteel worden afgeweken van bovenstaande huisregels, mits de veiligheid en hygiëne zijn gewaarborgd.

·         Bij overtreding van de huisregels kan aangifte gedaan worden bij de politie.

10. KLACHTEN:

·         Mocht u, ondanks ons streven om uw verblijf hier zo aangenaam mogelijk te maken, toch de behoefte voelen een klacht in te dienen, dan kunt u terecht bij het management van deze accommodatie.

·         U kunt ook een email naar info@iscm.be sturen.